Certifierad Energiexpert

Mer om certifierad energiexpert

Den som ansvarar för certifieringen är Kiwa som är  ackrediterade för att certifiera energiexperter efter prövning enligt de krav som ställs av Boverkets författningssamling.  Varje energideklaration som görs ska godkännas av en energiexpert med rätt certifiering.  Energiexperten är behörig att genomföra de besiktningar som krävs för upprättande av energideklarationer.