Energibesiktning

Energideklaration så fungerar det

En energideklaration är ett sätt att ta reda på hur mycket energi huset förbrukar vid uppvärmning. Vid en energideklaration samlar energiexperten in uppgifter från husägaren om hur energianvändningen i huset har sett ut under tiden som ägaren bott i huset.

Energiexperten ställer frågor kring hur många som bott i huset under perioden, vad huset har för inomhustemperatur och om det finns några energitjuvar. En energitjuv kan till exempel vara ett spabad, en utomhuspool, motor- eller kupévärmare till bilen och uppvärmning av förråd eller garage.

Energitjuvarna som inte ingår i den ”normala” energianvändningen räknas sedan av från energiförbrukningen.

Efter energideklarationen räknar energiexperten ut hur många kilowattimmar huset förbrukar och tar sedan fram energiklassen på huset 

Den färdiga energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om

  • Energianvändning för den uppvärmda arean i huset
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och husets fastighetsel
  • Uppgifter om värmesystemet och ventilationssystemet i huset
  • Eventuella åtgärdsförslag från energiexperten kring hur energianvändningen kan minska
  • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.

 

När energiexperten gjort sina beräkningar och upprättat energideklarationen levereras uppgifterna till Boverkets register. Experten lämnar ut deklarationen till dig som beställare efter att den registrerats.

Om du har gjort en energideklaration i samband med en besiktning skickas deklarationen vanligtvis ut tillsammans med besiktningsprotokollet.

En energideklaration är giltig i tio år. Om det gjorts en energideklaration av huset under de senaste tio åren behöver du inte göra någon ny.

Energianvändning – vad behöver jag ha koll på?

När du som husägare bokat tid med en energiexpert är det viktigt att du förbereder dig väl, så att du kan lämna ut alla uppgifter om huset som behövs för att göra en energideklaration. När ni träffas lämnar du ut muntliga uppgifter om boendevanor och temperaturer och möjliga energitjuvar, men ni går också igenom till exempel elräkningar tillsammans.

Andra uppgifter som energiexperten vill ha är:

 

Energideklaration vid försäljning

När du säljer ditt hus har köparen rätt att se husets energiförbrukning. Därför ska det alltid göras en energideklaration vid försäljning. En potentiell köpare ska få möjlighet att se energideklarationen i sin helhet innan försäljningen. När huset är sålt lämnas deklarationen över till den nya ägaren.

Om du inte gjort en energideklaration vid försäljning har köparen rätt att beställa en deklaration på din bekostnad.

Om du bara säljer en del av en byggnad måste du ändå göra en energideklaration för hela byggnaden.

Energideklaration vid husköp

Som köpare har du alltid rätt att se husets energideklaration innan du tar beslut om köp. Energideklarationen hjälper dig att jämföra olika hus och dess energiklasser med varandra.

Om det inte finns någon energideklaration vid tidpunkten för försäljningen kan du själv beställa en energideklaration på säljarens bekostnad. Detta kan du göra senast sex månader efter det att du fått tillträde till huset.