Energideklaration Hyreshus

Byggnader som hyrs ut ska ha en energideklaration.

Byggnadsägare som hyr ut eller på annat sätt upplåter en byggnad med nyttjanderätt, exempelvis en hyresrätt, bostadsrätt eller lokal, ska se till att det alltid finns en giltig energideklaration.

Det gäller även om ägaren bara hyr ut en del av byggnaden. Mer om detta finns att läsa på boverkets hemsida. Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning.

Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. En energideklaration måste utföras av en certifierad energiexpert och är giltig i tio år

Kontakta oss om ni behöver en energideklaration när ni hyr ut.