Energideklaration Villa

Energideklaration villa Skövde

När du säljer din villa måste du se till att det finnas en energideklaration. Den talar om hur energieffektiv byggnaden är.

Syftet är att minska energibehovet i våra byggnader. Du får en klar bild av husets totala energiprestanda, denna bedöms utifrån vilket energislag du använder samt i vilken av Sveriges fyra klimatzoner bostaden ligger.

Energideklarationen gör det lättare att jämföra bostäder på ett mer likvärdigt sätt oavsett var i landet du bor. Samt premiera mer effektiva och miljövänliga energikällor.

Finns det saker du göra för att minska din byggnads energiprestanda?

Om åtgärdsförlag rekommenderas vid energibesiktningen ska de vara lönsamma att utföra och inte försämra inomhusmiljön.

En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C.

Energideklarationer är giltiga i 10 år.

Mer om energideklaration finns att läsa här på boverkets hemsida.