Energideklarationens innehåll

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter